CPU Intel Core I3 2100 (3M, 3.30GHz, 2 core, 4 Threads)

CPU Intel Core I3 2100
380.000₫
Số lượng
Cháy hàng (Vui lòng liên hệ trực tiếp)

CPU Intel i3 2100